Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Érvényes: 2014 Szeptember 01-től

1. Szerződő felek

1.1 A Szolgáltató

Cash Signal KFT. ( továbbiakban : Szolgáltató )

Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 23.
Postacím/ Telephely: 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc út 5-7.
Telefon: 0036/ 70 / 3899051
E-mail: hiteles@sztgnet.hu
Honlap: direktpaket.hu
Képviseli: Bendekovics Attila ( Ügyvezető )
Nyitvatartás: munkanapokon 8-17 óráig

Tevékenysége:

A 2012. évi CLIX .törvény 2§ 32 ,33 ,34 bekezdése alapján postai konszolidátor, postai közreműködő, postai közvetítő tevékenység végzése.
A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe.
A Szolgáltató a közreműködő tevékenységéért felelősséget vállal.

1. Az ügyfél

Az Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy szervezet, aki az ÁSZF-nek megfelel illetve egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel a szolgáltatást igénybe veszi.
Címzett: az Ügyfél által a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott címzettként megjelölt ügyfél.

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató vállalja ,hogy az ÁSZF-ben és a jogszabályokban meghatározott törvényesen szállítható, megfelelő méretű, tartalmú, tömegű, csomagolású küldeményeket postai szolgáltatón keresztül átveszi az Ügyféltől, majd az Ügyfél által megadott külföldi címzettnek külföldi postai szolgáltatónál feladja.
A küldeményeket érintetlenül biztonsági tasakba helyezi a Szolgáltató, mérettől függően, lezárja, majd az Ügyféltől kapott címre felcímezi. A szolgáltatói szerződésben, illetve a kalkulátorban az Ügyfél által megjelölt feltételekkel feladja a küldeményt külföldi postai szolgáltatónál.
Az Ügyfél által megadott e-mail címre értesítést küld rendszerünk küldemény érkezéséről.
A Szolgáltató a címére érkező küldeményeket minden munkanap feladja azt nem tárolja.
A Szolgáltató a külföldi postai szolgáltatótól kapott tájékoztatás alapján a kézbesítési időt így határozza meg: ( tájékoztató jellegű )
Standard kézbesítés : max 2 munkanap
Expressz kézbesítés : minden másnap ( EMS szolgáltatás )

A küldemény fajtái : postai csomag ( kalkulátorban megadott méret , súly
értékekkel )

A küldemény szállítása : közúton, járművel
A küldemény feladási helye : Ausztria

3. A szerződés létrejötte

A szolgáltatói szerződés a szolgáltatás megrendelése után a szolgáltatási díj online átutalásával ( Netbank, PayU ) jön létre.
A szolgáltatás teljesítése az Ügyfél részéről a Szolgáltató címére megküldött küldemény megérkezése, a szolgáltatói díj átutalása után kezdődik.
Az Ügyfél köteles a küldeményt úgy csomagolni , hogy annak tartalmához a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A szolgáltatói szerződés esetében az ÁSZF-szabályaitól a felek közös megegyezéssel eltérhetnek ha vonatkozó jogszabályok ezt nem tiltják.

3.1 A szolgáltatói szerződés módosítása

Az Ügyfélnek joga van -külön díj ellenében- a küldeményhez kapcsolódó külön szolgáltatást kérni, adatot módosítani illetve a küldeményt visszakérni a külföldi postai szolgáltató csomagfelvétele előtt.

3.2 A szolgáltatás megtagadása

A Szolgáltató megtagadja a szolgáltatás teljesítését amennyiben az alábbi tények a tudomására jutnak:

  • a küldemény tartalma az életet, testi épséget, egészséget veszélyezteti
  • a szerződés teljesítése jogszabályba ütközik Magyarország vagy az Európai Unió területén./li>
  • az Ügyfél a küldeményt nem megfelelően csomagolta
  • az Ügyfél a szolgáltatási díjat nem a küldemény méret, súly, külön szolgáltatások adatai alapján utalta a Szolgáltató számlájára, és annak különbözetét külön felhívásban sem pótolta.

4. A szerződés megszűnése

  • A Feladó a küldeményt visszakéri
  • Kézbesíthetetlen a küldemény
  • A Szolgáltató teljesítette a szolgáltatói szerződésben foglaltakat

5. Kézbesíthetetlen küldemény

Kézbesíthetetlen az a küldemény melyet a Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem tud kézbesíteni ( címzett elérhetetlen ).
A Szolgáltató a külföldi postai szolgáltatótól az ilyen küldeményt visszakapja, majd felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot a küldemény visszaküldésével kapcsolatban.
A Szolgáltató a visszaküldéshez díjat kérhet az Ügyféltől.

6. Visszakézbesíthetetlen küldemény

A visszakézbesíthetetlen küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. A Polgári Törvénykönyv őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónapig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti.

b) a küldeményt három hónap elteltével a feladástól felbontja, addig őrzi.

c) a küldeményt felbontja amennyiben az valószínűsíthető hogy tartalma miatt nem várható a fenti időtartamú őrzés.

A felbontást követően a Szolgáltató a küldemény tartalmát értékesíti, amennyiben nem lehet, abban az esetben megsemmisíti, illetve felajánlhatja adományként.
A Szolgáltató a felbontás, értékesítés folyamatát jegyzőkönyvben rögzíti, melyet egy évig megőriz.
A jegyzőkönyvet két fős bizottság vezeti. ( Szolgáltató alkalmazottai )
Az értékesítésből befolyt összeget a Szolgáltató a küldeménnyel kapcsolatos kiadásaira fordítja.

7. Felelősség

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát. A küldeménnyel , annak tartalmával kapcsolatban minden felelősség az Ügyfelet terheli.
A Szolgáltató amennyiben jogszabályba ütköző, nemzetközi postaforgalomból kizárt tartalmú küldeményt kap, erre információja, alapos gyanúja van, vagy hatóság ellenőrzi a küldeményt külföldön akkor minden felelősség az Ügyfelet terheli, a Szolgáltató mindenben együttműködik a belföldi és külföldi hatóságokkal, a birtokába került adatokat átadja.

8. Díjak

A szolgáltatás díját a csomagkalkulátor állapítja meg, számolja ki.

9. Díjfizetés

A Szolgáltató valós idejű díjfizetési rendszereket alkalmaz.

  • NetBank
  • PayU

9.1 Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Cash Signal KFT. (9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 23.) által a(z) direktpaket.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

9.2 Számla

A Szolgáltató e-számlát állít ki az Ügyfél részére a szolgáltatásról melyet a szolgáltatási díj átutalása után röviddel megkap.

10. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy közzéteszi minden a szolgáltatást érintő változást e-mail, telefon, internetes honlap segítségével.

10.1 Panaszbejelentések

A Szolgáltatónak biztosítania kell hogy az Ügyfelek bejelentett panaszaikat, észrevételeiket megtehessék díjmentesen. A bejelentés e-mail-ben tehető meg.

11. Személyes Adatok védelme

A Szolgáltató a küldeményt más postai szolgáltató útján kapja meg. A Szolgáltató a küldeményt nem bonthatja fel, kivéve ha a küldemény csomagolása a Szolgáltatóhoz kerülésekor oly mértékben sérült hogy ez annak tartalma megóvása miatt elkerülhetetlen. A Szolgáltató ebben az esetben a postai szolgáltatóval ( kézbesítőjével), akinek az Ügyfél a csomagot belföldön feladta alakít bizottságot jegyzőkönyvet készít, a felbontás tényét a küldeményre felvezeti.

12. Kártérítés

A Szolgáltató a szolgáltatása során a küldeményeket ért sérülésért, megsemmisülésért kártérítéssel tartozik. A Szolgáltató nem felel vis maior esemény esetén a küldeményért.

A Szolgáltató, mivel az Ügyfél küldeményét címzettként kapja meg más postai szolgáltatótól azt megrongálva, tartalomhiányosan nem veszi át, kéri annak visszaküldését az Ügyfélnek, így kártérítéssel sem tartozik.
A Szolgáltató minden kárigényt megvizsgál abba a külföldi postaszolgáltatót is bevonja majd írásban értesíti az Ügyfelet.
A Szolgáltató 30 napot kér a vizsgálatra melyet meghosszabbíthat a külföldre átnyúló szolgáltatás miatt. A hosszabbításról értesíti az Ügyfelet.
Az Ügyfél a kárigényét írásban kell hogy benyújtsa a Szolgáltató címére.

Szentgotthárd, 2014. Szeptember 01.

< Vissza a főoldalra